Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καβάλας το πιο ισχυρό χαρτί για την αποτροπή του πλωτού LNG στον κόλπο της Καβάλας

Στις 4 Φεβρουαρίου 2013 ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Αθανάσιος Καρούντζος υπέγραψε το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καβάλας.

Προηγήθηκε μακρά διαβούλευση, στην οποία συμμετείχε μεταξύ άλλων και το ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας, ενώ μετά την έγκρισή του εκδόθηκε και σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.

Σύμφωνα λοιπόν με το Γ.Π.Σ. «στην περιοχή δυτικά της Νέας Καρβάλης, μεταξύ της Εγνατίας Οδού και της ζώνης μεταφορών του νέου λιμένα υπάρχει η μονάδα της Β.Φ.Λ., καθώς και το ισχύον ΒΙΟ.ΠΑ., το οποίο εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή. Αποκλείονται νέες δραστηριότητες που εντάσσονται στην οδηγία SEVESO II».

Η πρόβλεψη αυτή έγινε προκειμένου να αποτραπεί η εγκατάσταση στην περιοχή άλλων μονάδων υψηλής επικινδυνότητας. Θυμίζουμε ότι η εγκατάσταση του πλωτού σταθμού LNG στον κόλπο της Καβάλας είναι μονάδα που πληροί τις προδιαγραφές της οδηγίας «Seveso», όσον αφορά την κλίμακα ασφαλείας.

Το ίδιο λοιπόν το Γ.Π.Σ. προστατεύει την περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι είναι ήδη επιβαρυμένη από μονάδες υψηλής επικινδυνότητας.