Οι άμπαλοι ...παίζουν μπάλα στον Ακρόαμα 978

"Οι άμπαλοι" .... Πάνος και Γιώργος παίζουν μπάλα κάθε απόγευμα στον Ακρόαμα 97,8