Διαφημιστείτε

TEL:2514002579
MOB:6937796096

Για να διαφημιστείτε μέσω των ιστοσελίδων μας, μπορείτε να στείλετε email 
στην ηλεκτρονική θυρίδα: akroamafm@gmail.com
Αντίστοιχα αν επιθυμείτε να διαφημιστείτε μέσω του ραδιοφωνικού μας μας μέσου, μπορείτε να απευθύνετε το email σας στην ηλεκτρονική θυρίδα: info@akroamafm.com

TEL:2514002579
MOB:6937796096