1ο Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής

http://www.i2fest.gr/