Καλό Μήνα!!!!!

Σεπτέμβριος στον Ακρόαμα 97,8 με τις Νο1 επιτυχίες!!!!!!