Μουσικοί Κραδασμοί Πέμπτη κ Σάββατο 4 με 5 με τον Γιώργο Κιτσουκάκη

Μουσική Κραδασμοί και η Trueschool Hip Hop παίζει στον Ακρόαμα Πέμπτη κ Σάββατο 4 με 5 με τον Γιώργο Κιτσουκάκη