Συναυλία αλληλεγγύης κατά της ανεργίας στην Καβάλα