Καβάλα - γέμισε αγανακτισμένους η πλατεία καπνεργάτη