Οι Kiss στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness!

οι Kiss οργάνωσαν πριν από λίγες ημέρες ένα online chat group όπου οι φίλοι του θρυλικού συγκροτήματος είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους ίδιους τους Gene Simmons και Paul Stanley. Στη διαδικτυακή συζήτηση αυτή λοιπόν συμμετείχαν άνθρωποι από 92 χώρες, αριθμός που αντιστοιχεί στις «Περισσότερες εθνικότητες σε online chat» σύμφωνα με τις μετρήσεις του Guinness. Για τις ανάγκες της συζήτησης, χρησιμοποιήθηκε ένα πρόγραμμα μετάφρασης το οποίο χρειάστηκε να διαχειριστεί πάνω 50(!) διαφορετικές γλώσσες.