Καβάλα - Τα πρώτα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού 2011


Περιφερειακή ενότητα Καβάλας
Σύνολο 124.480
Άρρενες 60.770
Θήλεις 63.710
Πυκνότητα μόνιμου
πληθυσμού ανά
τετρ. χιλιόμετρο 71,89


Δήμος Καβάλας
Σύνολο 70.360
Άρρενες 33.980
Θήλεις 36.380
Πυκνότητα μόνιμου
πληθυσμού ανά τετρ. χιλιόμετρο 200,26

Δήμος Νέστου
Σύνολο 22.200
Άρρενες 11.010
Θήλεις 11.190
Πυκνότητα μόνιμου
πληθυσμού ανά τετρ. χιλιόμετρο32,70

Δήμος Παγγαίου
Σύνολο 31.920
Άρρενες 15.780
Θήλεις 16.140
Πυκνότητα μόνιμου
πληθυσμού ανά τετρ. χιλιόμετρο45,51

Περιφερειακή ενότητα Θάσου: Σύνολο 13.720 Άρρενες 6.770 Θήλεις 6.950
Πυκνότητα μόνιμου
πληθυσμού ανά τετρ. χιλιόμετρο 36,10

Δήμος Θάσου Σύνολο 13.720
Άρρενες 6.770
Θήλεις 6.950
Πυκνότητα μόνιμου
πληθυσμού ανά τετρ. χιλιόμετρο36,10

πηγη