ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ Almyra Beach w/CHRISTOF DS


Κυριακή, 24 Ιουλίου · 3:30 μ.μ. - 8:30 μ.μ
ALMYRA BEACH
136 ΧΙΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ

SUNDAY AFTERNOON ALMYRA BEACH
FROM NU DISCO SOUNDS TO STRICTLY "beach" HOUSE SET
W/GUEST CHRISTOF DS (MinceMusic)

stay tune for the next happenings w/special Guests Soon!