Καβάλα Τρίτη 23 Αυγούστου συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο

Την Τρίτη 23 Αυγούστου συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Καβάλας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου Καβάλας, με τα παρακάτω θέματα:
Εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα.
1. Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, από το Δήμο Καβάλας.
2. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων και δημοτών μελών για το Δ.Σ. της ενιαίας Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.
3. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων και δημοτών μελών για το Δ.Σ. της ενιαίας Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής.
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2011 και ψήφιση πίστωσης.
5. Ορισμός αιρετών γυναικών, ως εκπροσώπων του Δήμου Καβάλας, στα πλαίσια του Ε.Π «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».
6. Καθορισμός επιδόματος και ορισμός υπαλλήλων που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2009 για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών.
7. Καθορισμός επιδόματος και ορισμός υπαλλήλων που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2010 για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών.
8. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού.
9. Έγκριση επιχορήγησης του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Παρασκευής και ψήφιση πίστωσης.
10. Έγκριση επιχορήγησης Συλλόγου Πανελληνίου Παγκρατίου Αθλήματος Καβάλας και ψήφιση πίστωσης.
11. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών Φιλελλήνων – Ελ. Βενιζέλου – Ι. Δραγούμη.
12. Εκμίσθωση θέσης αναψυκτηρίου – W.C. κοινού & διαμόρφωση πρασίνου, στο ανοικτό κολυμβητήριο του Δήμου Καβάλας.
13. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Παληό Καβάλας, για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
14. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο δασύλλιο της Παναγούδας, για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
15. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, εντός καφενείου¨ ιδιοκτησίας ΣΙΑΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ που βρίσκεται επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 28 στην Καβάλα.
16. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη μετατόπισης θέσεως περιπτέρου.
17. Έγκριση και παραλαβή της δασικής μελέτης «Ανάδειξη και αξιοποίηση μονοπατιού ¨Ο Δρόμος του Νερού¨ Παλαιάς Καβάλας». 18. Έγκριση συντελεστών αναθεώρησης για το έργο: «Κατασκευή τμήματος οδού Δαναών».
19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεμβάσεις – σταθεροποιήσεις σε βραχώδη πρανή».