Σκηνικό σύγκρουσης στα πανεπιστήμια???

Πολλές σχολές και τμήματα τελούν ήδη υπό κατάληψη, ενώ εν αμφιβόλω τίθεται και η ομαλή διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου.
enet.gr