Επιστολή Διαμαρτυρία Επιμελητηρίων Καβάλας και Δράμας για κινήσεις παραγόντων της Θράκης

Την τακτική πολιτικών και επιχειρηματικών παραγόντων της Θράκης να προωθούν θέματα, όπως η δημιουργία Ειδικής Οικονομικής Ζώνης στην περιοχή, για την Περιφέρεια, αποκλείοντας όμως το τμήμα της που αφορά την Ανατολική Μακεδονία, στιγματίζουν με επιστολή τους στον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ, Άρη Γιαννακίδη, οι πρόεδροι των επιμελητηρίων Καβάλας και Δράμας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,

με την παρούσα κοινή επιστολή μας, θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι υπάρχουν ενέργειες και δηλώσεις επιχειρηματικών και πολιτικών παραγόντων της Θράκης, που προφανώς θα γνωρίζετε, όπου γίνεται αναφορά για την δημιουργία Ειδικής Οικονομικής Ζώνης στην περιοχή. Μάλιστα οι δηλώσεις αυτές συνοδεύονται και από προθέσεις διερεύνησης αυτής της δυνατότητας στις Βρυξέλλες.

Κατανοούμε απόλυτα τις προθέσεις υποστήριξης του τόπου που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, πολιτικά και κοινωνικά ο καθένας μας. Όμως στα πλαίσια της πολιτικής φιλοσοφίας που θέλει μια ενιαία περιφέρεια με συνοχή και οικονομική ανάπτυξη χωρίς περιφερειακές ανισότητες, οι ενέργειες αυτές βρίσκονται σε τελείως αντιδιαμετρική κατεύθυνση.

Σας ενημερώνουμε ακόμη ότι θα ενημερώσουμε το σύνολο του πολιτικού κόσμου της περιοχής μας, καθώς επίσης και τα αρμόδια Υπουργεία σχετικά με την δημιουργία Ειδικής Οικονομικής Ζώνης στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ. Η πρόταση μας δε, θα αφορά το σύνολο της Περιφέρειας και όχι αποκλειστικά τμήμα της.

Κύριε Περιφερειάρχη,

δεν φτάνουν μόνο οι δηλώσεις περί κοινής Περιφερειακής πολιτικής. Οι ενέργειες και τα έργα είναι που επαληθεύουν την πολιτική και τις καλές προθέσεις. Είναι γνωστό ότι προσπαθείτε για κοινή περιφερειακή πολιτική ανάπτυξης και το δηλώνετε συνεχώς ενεργώντας προς αυτή την κατεύθυνση.
Παρακαλούμε λοιπόν, να προβείτε άμεσα σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες και σε αυτό το ζήτημα που προέκυψε, που θα διασφαλίσουν την ενιαία πολιτική της Περιφέρειας.