Καβάλα Street View - Πλατεία Καπνεργάτη(15 Αυγούστου 2011)