Καβάλα Street View 21 Αυγούστου 2011

Κάποτε ήταν κολωνάκια