951 πόλεις – 82 χώρες 15 October

http://15october.net/gr/