Συνέδριο του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Καβάλα 2,3 και 4 Δεκεμβρίου 2011