Χρόνια πολλά και καλή Ανά(σ)ταση!

Η ομάδα του Ακρόαμα fm σας εύχεται χρόνια πολλά καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα!!!