Οι Cabare Balkan με νέο όνομα στην Καβάλα - Balkan Colla Live 22 -6-2012