Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καβάλας

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καβάλας μέχρι αρχές Οκτωβρίου.
Τα Σχολείο θα ξεκινήσει τα μαθήματα για τη νέα σχολική χρονιά την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη.

Το Σχολείο απευθύνεται σε πολίτες 18 ετών και άνω, που έχουν απολυτήριο Δημοτικού. Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται μέσα σε δύο σχολικά έτη και στους αποφοίτους χορηγείται τίτλος ισότιμος με το Απολυτήριο Γυμνασίου.

Πληροφορίες: Χρυσοστόμου Σμύρνης 10 (Πολυκλαδικό)
                        Τηλέφωνο: 2510 245001
                         Ώρες επικοινωνίας: 16.30 – 20.40