Έκθεση Φωτογραφίας του Φωτογραφικού Ομίλου Καβάλας απο 7 - 16 Δεκεμβρίου