Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Μεχμέτ Αλή

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ανακατασκευή της οδού Μεχμέτ Αλή, αποφασίζεται η πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας της οδού Μ. Αλή, από το ύψος της οδού Θεοδώρου Πουλίδου έως το σημείο συμβολής με την οδό Ανθεμίου (ύψος Παλαιάς Μουσικής) από την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 και μέχρι την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών της ευρύτερης περιοχής της Παναγίας και κατόπιν ελέγχου των τοπικών συνθηκών στάθμευσης και κυκλοφορίας, αποφασίζεται παράλληλα η προσωρινή αμφιδρόμηση των οδών Λάμπρου Κατσώνη, Ιουστινιανού και του τμήματος της οδού Ανθεμίου από την οδό Ιουστινιανού έως τη συμβολή με την οδό Μεχμέτ Αλή ώστε να εξυπηρετούν την διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορία των οχημάτων με στόχο την αποφυγή του κυκλοφοριακού αποκλεισμού της περιοχής.

 Ταυτόχρονα, θα ισχύσει απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης κατά μήκος των παραπάνω οδών και στις δύο πλευρές τους, για την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.