Πλάνα από την συναυλία των αγωνιζομένων καθαριστριών του υπουργείου οικονομικών

Ξεκίνησε η συναυλία των αγωνιζομένων καθαριστριών

Πλάνα από την συναυλία των αγωνιζομένων καθαριστριών του υπουργείου οικονομικών
(πλατεία Συντάγματος, 5.6.2014)