Σκιαγράφημα set στον Γλάρο σήμερα στις 21:30

OLD TOWN ROCK CAFE - BAR GLAROS Poulidou Theod 19, 652 01 Kavala, Greece,