Καβάλα Street View - Περιοχή Καλαμίτσας


Αργία ήταν και πέρασε. Καλή επιστροφή!!!