Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καβάλας από 1/9/2011

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καβάλας από 1/9/2011.
Το Σχολείο απευθύνεται σε πολίτες 18 ετών και άνω, που έχουν απολυτήριο Δημοτικού.
Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται μέσα σε δύο σχολικά έτη και στους αποφοίτους χορηγείται τίτλος ισότιμος με το Απολυτήριο Γυμνασίου.

Πληροφορίες: Χρυσοστόμου Σμύρνης 10 (Πολυκλαδικό)

Τηλέφωνο: 2510 245001

Ώρες επικοινωνίας: 16.30 – 20.20