«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΦΩΛΕΑΣ»

Ελευθερούπολη, 31/03/2014

Δελτίο Τύπου

Θέμα: «Υπογραφή της σύμβασης του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΦΩΛΕΑΣ»

Υπεγράφη σήμερα στο δημαρχείο Παγγαίου η σύμβαση του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΦΩΛΕΑΣ"» συνολικού προϋπολογισμού 1.820.000,00 ευρώ, παρουσία του δημάρχου Παγγαίου, Βασίλειου Ξουλόγη και του εκπροσώπου της κοινοπραξίας «ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΙΛΚΙΣ» κ. Τάτση Γεωργίου.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αφορά στην κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Φωλεάς, συνολικού μήκους 6,73 χλμ.