Εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην ΕΝ.Κ.ΚΑ

Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας καλεί τα μέλη της να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση για τις αρχαιρεσίες εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Δελτίο τύπου
Η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας καλεί τα μέλη της να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση για τις αρχαιρεσίες εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου 2014 στις 10:00 στο ξενοδοχείο «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», αίθουσα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ».
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη του ΔΣ να υποβάλλουν εγγράφως την αίτηση τους στο γραφείο της ΕΝΚΚΑ μέχρι 28/4/2014.

Το πρόγραμμα της ΓΣ:
10:00 –11:00 Προσέλευση και εγγραφή μελών
11:00 -12:00 Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός
12:00-13:00 Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών