Ανοιχτό Περιεχόμενο για Eλεύθερη Xρήση, Aντιγραφή και Eπεξεργασία με Aδειες Creative Commons!

Οι άδειες Creative Commons είναι νομικά και τεχνολογικά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε δημιουργός δωρεάν για να επικοινωνήσει στους χρήστες και το κοινό του, το πως θέλει να διαθέσει το έργο του.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή και πρόκειται ουσιαστικά για έναν εναλλακτικό τρόπο διαμοιρασμού ενός έργου και αδειοδότησης περιεχομένου Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε δεκάδες δικαιοδοσίες ανά τον κόσμο, και στην Ελληνική. 

creativecommons.gr