Ίδρυση Ανοικτού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στην Καβάλα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τεχνολογικού Τομέα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα,το οποίο θα έχει έδρα την Καβάλα.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων σε δημοσίευμα της η εφημερίδα Έθνος το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τεχνολογικού Τομέα θα συνδυάσει την παραδοσιακή μάθηση με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή Σύμφωνα με το Έθνος το ίδρυμα θα παρέχει:

α) Πτυχία,
β) Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Masters),
γ) Διδακτορικά Διπλώματα,
δ) Πιστοποιητικά Προπτυχιακής Επιμόρφωσης,
ε) Πιστοποιητικά Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης,
στ) Πιστοποιητικά Παρακολούθησης Θεματικών Ενοτήτων.

Επίσης θα μπορεί να διοργανώνει μεταπτυχιακά προγράμματα στην αγγλική γλώσσα, με στόχο να προσελκύσει πέραν των Ελλήνων και φοιτητές από τα Βαλκάνια (Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Σερβία) αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο.

Οσον αφορά στις εγκαταστάσεις, θα αξιοποιηθούν αυτές του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, όσο και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε όλες τις πόλεις (Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Δράμα, Καβάλα κ.λπ.).

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το Ιδρυμα θα ακολουθήσει μεικτό σύστημα (blended learning), συνδυάζοντας την παραδοσιακή μάθηση με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δηλαδή τις μεθόδους της παράδοσης στην αίθουσα, με τις δραστηριότητες μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, το σύστημα αυτό προσφέρει:
Υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης για σπουδαστές και καθηγητές.
Καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα σε σχέση με τα προγράμματα που ακολουθούν μόνο παραδοσιακές μεθόδους ή μόνο ηλεκτρονικά μαθήματα. Υψηλή ζήτηση από φοιτητές λόγω ευελεξίας και άνεσης.
Αύξηση στην πληροφόρηση για φοιτητές και διδάσκοντες, καθώς τους προσφέρει νέες δυνατότητες να αξιοποιήσουν για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους καριέρα.

Το σημαντικό είναι ότι το ίδρυμα αυτό απευθύνεται σε πολύ μεγάλο φάσμα ενδιαφερομένων και θα παρέχει, όσο γίνεται, περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, καθώς η κατοικία χρησιμοποιείται ως κύριος χώρος μάθησης, ο φοιτητής επιλέγει τον χρόνο μελέτης και τον ρυθμό με τον οποίο μαθαίνει, δεν υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις και ο φοιτητής διαμορφώνει ο ίδιος τη μορφωτική του φυσιογνωμία επιλέγοντας αυτοτελείς κύκλους των σπουδών μέσα από το αρθρωτό σύστημα.

Οι ειδικότητες που θα προσφέρει είναι:
• e-Technologies Department
• Electrical Engineering
• Informatics
• Mechanical Engineering
• e-Accounting & Business Administration
• e-Nursing
• e-Oenology